Certifieringar

Certifieringar

Certifieringar

På Cane-line är vi certifierade enligt ett antal olika standarder inom arbetsförhållanden, miljö och hållbarhet. Genom dessa certifieringar åtar vi oss att säkerställa goda arbetsförhållanden och skydda miljön. Certifieringarna är också viktiga för dig som konsument, eftersom de är din garanti för att vi håller det vi skriver och lovar. 

Nedan kan du läsa mer om våra certifieringar.

                     

ISO 14001 är den mest erkända internationella standarden inom miljöledningssystem. Med denna certifiering förbinder vi oss att ha en hållbar miljöpolicy. Certifieringen innebär att vi åtar oss att uppfylla specifika mål för att skydda miljön. Detta är din garanti för att vi ständigt arbetar för att bli ännu bättre på att skydda vår miljö och vårt samhälle.

Genom SMETA-certifieringen åtar vi oss att ha goda arbetsvillkor och därmed ta socialt ansvar. Det innebär bland annat att barnarbete inte är tillåtet och att lönenivån är rättvis och i enlighet med lokal lagstiftning.

Det teakträ vi använder i Cane-lines möbler kommer från särskilda skogar där teaken är godkänd och avverkad enligt certifieringssystemet SVLK – Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Indonesiens kontrollsystem för laglig timmeravverkning). Detta är din garanti för att avverkningen inte förstör naturen eller bidrar till skogsskövlingen.

Vi tänker även på miljö och hållbarhet när det gäller framställningen av tryckt material. ClimateCalc-certifieringen är din garanti för att allt vårt material trycks med omsorg för miljön och därmed CO2-neutralt. 

UN Global Compact arbetar inom områdena socialt ansvar, hållbarhet och miljö. Dessa områden är kärnvärden för Cane-line och därför är vi en del av det internationella samfundet som arbetar hårt för förbättring inom dessa områden.