FN:s världsmål

FN:s världsmål

FN:s världsmål

På Cane-line är socialt ansvar och omsorg om miljön en viktig del av vårt DNA och våra kärnvärden. Därför stöder vi aktivt FN:s världsmål. Vi stöder särskilt viljan att skapa en hållbar verksamhet/produktion som minimerar belastningen på samhället och miljön.

Som möbeltillverkare är det inom världsmål nr 8 och 12 som vi känner att vi kan göra skillnad. För oss fungerar världsmålen som en ytterligare drivkraft för att arbeta för en mer hållbar verksamhet.

Världsmål nr 8 handlar om att skapa anständiga arbetstillfällen och hållbar ekonomisk tillväxt. För att nå detta mål bidrar vi till att skapa anständiga arbetstillfällen med goda förutsättningar, och det skapar arbetstillfällen här i Danmark och i vår produktion i Indonesien. I det lokala samhället runt huvudkontoret i Rynkeby, Danmark fokuserar vi på att skapa arbetstillfällen, och i synnerhet att få unga människor i arbete. I vår produktion i Indonesien ligger särskilt fokus på att skapa anständiga arbetstillfällen med goda villkor.

Världsmål nr 12 strävar efter att säkerställa mer hållbara konsumtions- och produktionssätt. Detta är en stor del av vårt DNA och har varit det långt innan FN:s världsmål togs fram. Vi har alltid haft som ambition att driva vår verksamhet med minsta möjliga belastning på samhälle och miljö. Visste du till exempel att vi under många år har avfallssorterat på vårt huvudkontor i Rynkeby och att vi får vår värme från överskottsvärme från fabriken bredvid oss?

Som producent är vi väl medvetna om att elförbrukningen ofta är en stor miljöbelastning. Därför är vi stolta över att ha minskat vår elförbrukning med 50 % under 2013 och att vi har kunnat upprätthålla nivån sedan dess.

Med våra certifieringar, som ISO140001 och SMETA, förbinder vi oss ännu mer till den gröna agendan, som med sina riktlinjer vägleder oss att bli ännu bättre.