Socialt ansvar

Socialt ansvar

Vi tar socialt ansvar och värnar om uthållighet
Vi är certifierade enligt de internationella standarderna ISO14001 och SA8000. Cane-lines produkter tillverkas med största omsorg för vår miljö och människors välbefinnande.
Vi anser att vårt ansvar sträcker sig utöver design och tillverkning av möbler. Vår produktion är hängiven till en sund miljöpolicy och ett ständigt fokus på att förbättra arbetsvillkoren i de länder där vi är verksamma.

Detta innebär att vi inte tillåter något barnarbete och kräver rättvisa lönenivåer och i enlighet med
lokala lagar. Dessutom är vi mycket medvetna om resursförbrukning, återvinning och avloppsrening. Dessa standarder gäller både för oss och för våra leverantörer och vi strävar hela tiden efter att förbättra villkoren i deras fabriker. Vårt företags uppförande och verksamhet har förtjänat internationella certifieringar som innebär att vi regelbundet underkastas extern granskning. Det är er garanti att vi verkligen engagerar oss i att värna människor och miljö.