Träffa våra designer

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

Johannes Foersom och Peter Hiort-Lorenzen (MDD) är två av Skandinaviens mest kända och framgångsrika möbelformgivare. Deras målsättning är att skapa långsiktigt värde och att stimulera en hälsosam utveckling för människorna och deras miljö. De strävar mot högsta kvalitet både i sitt samarbete, i processerna och i produkterna, och anser att kunskap och innovation är avgörande. Den imponerande användningen av flexibilitet gör att möblerna upplevs som små arkitektoniska underverk.
Visa produkterna

Strand+Hvass

Christina strand (MDD) och Niels Hvass (MAA) ingår i den nya generationen skandinaviska designers. De anser att design i sig är en strategi som kan förbättra förutsättningarna för människans tillvaro, miljön och personliga upplevelser. Dessutom menar de att design kan användas som ett verktyg för att utveckla samhällets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten. Deras design är användarcentrerad och djupt rotad i skandinavisk kultur. Enkelhet och välbalanserade linjer utgör hörnstenarna i deras arbete.
Visa produkterna

Welling/Ludvik

Designparet Welling/Ludvik, Hee Welling och Gudmundur Ludvik, bidrar till en förnyelse av miljövänlig design som kretsar kring personliga upplevelser. De karaktäriseras av ren estetik där man skalar bort allt överflödigt och ser till att varje detalj har en funktion att fylla. De försöker uppnå bästa möjliga lösning sett ur ett antal olika perspektiv. Både komfort, material, konstruktion, prissättning och miljö är avgörande faktorer i deras designstrategi.
Visa produkterna

byKATO

ByKATO, Karl Rüdiger Rossell och Tonny Glismand engagerar sig att skapa moderna, synnerligen användbara produkter för vardagslivet. De försöker överbrygga klyftan mellan kommersiell och industriell design och hantverksskicklighet av hög kvalitet med hjälp av ärliga och befogade materialval och genom att ägna stor uppmärksamhet åt även allra minsta detalj. Deras mantra är att utforma produkter, som de själva skulle vilja ha, vilket gör att de alltid utgår från sina egna behov. Det innebär att allt kommer från hjärtat och den nödvändiga entusiasmen alltid finns där.
Visa produkterna

Søren Rose Studio

Søren Rose Studio är känd för sin minimalistiska, skandinaviska stil med tydliga avvägar till ett modernt, kosmopolitiskt uttryck. Den råa och osötade stilen, för vilken designstudion hämtar inspiration från sin
plats i New York, passar estetiskt bra i linje med den skandinaviska designtraditionen. Kombinationen har förfinats av designstudion genom sin många års existens på den internationella designscenen.
Visa produkterna

Maria Berntsen

Varje gång Maria påbörjar ett nytt projekt försöker hon hitta en idé med mod, funktionalitet och identitet. Bra design kommunicerar och för en dialog med mottagaren. Design handlar inte bara om funktionalitet, utan lika mycket om den emotionella kopplingen och genomslagskraften.
Framgång för Maria är när hennes design ger människor glädje i vardagen. Det är väldigt roligt att arbeta med Cane-line tack vare deras enorma fokus på hög kvalitet, på lång hållbarhet och på att skapa bästa möjliga produkter för människor.”
Visa produkterna

Cane-line Design

I Cane-line är den centrala värderingen för god design – komfort, och vi tror på en optimal kombination av estetik och funktionalitet. Vårt eget designteam har hela tiden detta i åtanke i sitt dagliga arbete för att skapa ett optimalt sortiment av unika produkter som tillför värde i ditt liv och gör det bekvämare. Designteamet för Cane-line samarbetar även nära med våra externa designers.
Visa produkterna

Designfilosofin

”Varje design skapas med de skandinaviska sommardagarna och -nätterna i åtanke, vilket ger dig en livfull upplevelse utomhus där möblerna kompletterar atmosfären.”

Designerna av Cane-line strävar efter att få estetik och funktionalitet att gå hand i hand. Bord förlänger känslan av rymd i det fria, medan stolarna uttrycker just din egen stil.

För alla designers är designen och uttrycket hos varje enskild möbel viktig, men hos Cane-line är komforten en kärnfråga i lika hög grad. Hela vår kollektion är skapad för att ge ett mervärde till dina stunder utomhus. Det är anledningen till att hållbar kvalitet och enkelt underhåll åtföljs av exklusiva designval och fullständig komfort.