20 000 kr
Från 11 000 kr
Från 20 000 kr
56 000 kr
29 000 kr
Från 2 900 kr
Från 3 100 kr
28 800 kr
28 800 kr
28 800 kr
28 800 kr
7 500 kr

Johannes Foersom och Peter Hiort-Lorenzen (MDD) är två av Skandinaviens mest kända och framgångsrika möbelformgivare. Deras målsättning är att skapa långsiktigt värde och att stimulera en hälsosam utveckling för människorna och deras miljö. De strävar mot högsta kvalitet både i sitt samarbete, i processerna och i produkterna, och anser att kunskap och innovation är avgörande. Den imponerande användningen av flexibilitet gör att möblerna upplevs som små arkitektoniska underverk.