Från 12 000 kr
3 400 kr
Från 9 100 kr
Från 6 400 kr
3 200 kr
Från 8 000 kr
Från 4 000 kr
Från 3 000 kr
9 700 kr
12 800 kr
26 200 kr
2 600 kr

Christina strand (MDD) och Niels Hvass (MAA) ingår i den nya generationen skandinaviska designers. De anser att design i sig är en strategi som kan förbättra förutsättningarna för människans tillvaro, miljön och personliga upplevelser. Dessutom menar de att design kan användas som ett verktyg för att utveckla samhällets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten. Deras design är användarcentrerad och djupt rotad i skandinavisk kultur. Enkelhet och välbalanserade linjer utgör hörnstenarna i deras arbete.