18 400 kr
5 400 kr
Från 10 000 kr
11 400 kr
41 600 kr
37 600 kr
37 600 kr
25 000 kr
19 200 kr
4 800 kr
10 700 kr
3 500 kr

ByKATO, Karl Rüdiger Rossell och Tonny Glismand engagerar sig att skapa moderna, synnerligen användbara produkter för vardagslivet. De försöker överbrygga klyftan mellan kommersiell och industriell design och hantverksskicklighet av hög kvalitet med hjälp av ärliga och befogade materialval och genom att ägna stor uppmärksamhet åt även allra minsta detalj. Deras mantra är att utforma produkter, som de själva skulle vilja ha, vilket gör att de alltid utgår från sina egna behov. Det innebär att allt kommer från hjärtat och den nödvändiga entusiasmen alltid finns där.