FN: s globala mål och socialt ansvar

På Cane-line är socialt ansvar och vård för miljön en viktig del av vårt DNA och ett kärnvärde. Det är därför vi aktivt stöder FN: s globala mål. Vi stöder särskilt önskan att skapa ett hållbart företag / en produktion som har minst möjlig inverkan på samhället och miljön.

Som möbeltillverkare är det världsmål 8 och 12där vi särskilt kan göra skillnad. För oss fungerar de globala målen som en ytterligare motiverande faktor i arbetet mot en mer hållbar verksamhet.

Som tillverkare är vi också vel medvetna att elförbrukningen ofta är en stor miljöbörda. Därför är vi stolta över att ha minskat vår elförbrukning med 50% 2013 och har upprätthållit nivån sedan dess.

Med vår certifiering ISO14001 och vår revision i SMETA förbinder vi oss ännu mer till den gröna agendan, som med sina riktlinjer vägleder oss till att bli ännu bättre.

Socialt ansvar


Cane-line fokuserar på och är intresserad av att säkerställa goda arbetsförhållanden, ta hänsyn till miljön och tänka i termer av hållbarhet. Detta är också viktigt för dig som konsument, eftersom det är din garanti att vi håller det vi skriver och förbinder oss till.

Nedan kan du läsa mer om vår certifiering etc.
ISO 14001 är den mest erkända internationella standarden inom miljöledningssystem. Med denna certifiering är vi fast beslutna att ha en sund miljöpolicy. Denna certifiering innebär att vi förbinder oss till specifika mål för att skydda miljön. Detta är din garanti för att vi ständigt arbetar för att bli ännu bättre på att skydda vår miljö och vårt samhälle.

The SMETA-granskningen förbinder vi oss att ha goda arbetsförhållanden och därmed visa socialt ansvar. Detta innebär bland annat att barnarbete inte är tillåtet och att lönenivån är rättvis och i enlighet med lokal lagstiftning.

Teaken vi använder kommer från specialskogar, där teak är godkänd och avverkad enligt certifieringssystemet SVLK - Sistem Verifikasi Lagalitas Kaya. Det är din garanti att avverkning inte förstör naturen och minimerar skogarna.
Miljö och hållbarhet beaktas också när det gäller produktion av tryckt material. ClimateCalc är din garanti att material trycks med omsorg för miljön och därmed CO2-neutralt.

FN: s Global Compact arbetar bland annat med socialt ansvar, hållbarhet och miljö. Samma områden är kärnvärden för Cane-line, varför vi är en del av det internationella samfundet som arbetar hårt för att förbättra dessa områden.